UE

FBC TeNe

FEDERACJA BIBLIOTEK CYFROWYCH

Projekt zwiększenia dostępności cyfrowych zbiorów instytucji sektora publicznego, w szczególności kultury i nauki, poprzez rozbudowę serwisu Federacji Bibliotek Cyfrowych w zakresie wyszukiwania obiektów cyfrowych na podstawie zawartości tekstowej i nutowej.

O FBC

FBC
Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC) to serwis internetowy, którego podstawowym celem jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o dostępnych on-line zbiorach polskich instytucji nauki i kultury.
MIRELA
Muzyczna biblioteka cyfrowa działająca na bazie systemu dLibra. Jest ona częścią platformy cyfrowej tworzonej do badań muzykologicznych oraz udostępniania zbiorów polskiej muzyki ludowej, wyposażonej w narzędzia pozyskiwania, przetwarzania i wyszukiwania informacji muzycznej. MIRELA zawiera obecnie próbki utworów muzyki ludowej oraz ich metadane pochodzące ze Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN.

Co to jest OMR i OCR

omr image
OMR

Optyczne Rozpoznawanie Muzyki (ang. Optical Music Recognition) - metody komputerowego odczytywania i interpretowania zapisu nutowego z dokumentów (skanów). Celem OMR jest utworzenie wersji do odczytu maszynowego zapisanej partytury muzycznej.

ocr image
OCR

Optyczne Rozpoznawanie Znaków - technika służąca do rozpoznawania tekstu w zeskanowanym dokumencie. Rozpoznawanie pisma jest możliwe dzięki rozpoznawaniu wzorców poprzedzonym m.in. segmentacją obrazu wyróżniającą poszczególne znaki .

Finansowanie

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: 1 772 880,00 zł
Dofinansowanie Funduszy Unijnych wynosi: 1 500 388,34 zł

financed logo

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (projekt nr POPC.02.04.00-00-0012/20-00)

Kontakt

Koordynator
Adres

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Jana Pawła II 10
61-139 Poznań

Zobacz lokalizację na mapie

Partnerzy

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ul. Długa 26/28,
skr. poczt. 994, 00-950 Warszawa

tel. (22) 50 48 200, fax (22) 831 31 49

e-mail: sekretariatispan@gmail.com

Nasza strona internetowa używa plików cookies. Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies.